top of page

Gedragscode

Rijd alleen daar waar dit is toegestaan.


Gebruik alleen bestaande routes. Het is belangrijk om je vooraf (via kaarten en/of informatie) te oriënteren op routes waar (4×4) rijden toegestaan ​​en mogelijk is. Wijk niet af van bestaande routes en creëer zeker niet je eigen routes door af te wijken van de bestaande routes. Jouw sporen worden door anderen gevolgd, waardoor onnodige schade wordt toegebracht aan de natuur of eigendommen van landeigenaren.

Respecteer de natuur en het milieu.


Wees extra voorzichtig en let extra op het spel met jonge dieren. Voorkom schade aan jonge begroeiing (bomen en planten). Pas op voor brandgevaar. Laat geen vuil of afval achter in de natuur. Zorg ervoor dat uw auto vrij is van olie- en vetresten. Zorg er bij reparaties ter plaatse voor dat de ondergrond vloeistofdicht is.

Respecteer de rechten van landeigenaren.


Open geen hekken e.d. die kennelijk bedoeld zijn om voorbijgangers buiten te houden.

Respecteer de verkeersregels, verkeersborden en andere weggebruikers
Juist door het niet naleven van de basisverkeersregels ontstaan ​​vaak irritaties van andere weggebruikers.

Veroorzaak geen overlast.


Respecteer alstublieft fietsers, wandelaars, ruiters, boeren en inwoners van de regio waar u doorheen reist. Geef deze mensen waar nodig extra ruimte of verlaag uw snelheid. Pas je snelheid aan, vermijd onnodige stofwolken of opspattend water en/of modder. Veroorzaak geen overlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast) voor anderen. Met een vriendelijke begroeting als je langskomt, kom je al een heel eind.


Wij zijn van mening dat als we onze acties aan de hand van de volgende drie criteria meten, we allemaal kunnen helpen de perceptie van mensen over off-roaders ten goede te veranderen:
 

1. Respect voor de sporen.
2. Respect voor de gemeenschappen waar we doorheen reizen.
3. Respect voor het milieu.

Groene-code-FNTC_label-288x300.jpg
bottom of page